Kahise gasobetse amaganya

Mu 1973, amaze imyaka itatu gusa avutse, RUTABANA ati BARASHAKA KUDUTABA. Icyo gihe ubutegetsi bwatoteje Abatutsi, bwica bamwe muri bo, hagira n’abahunga, barimo abamuboneye izuba, mu muryango avukamo.

Inkotanyi zitera, yatewe amapingu, atabwa muri yombi, kuba ari Umututsi bimutera umutuneko.

Amaze gufungurwa ati nazize amaherere, reka njye mu z’amarere. Mu rusaku rw’amasasu, n’urwabira rw’imbunda, RUTABANA yaratabaye, aza kuruha uwa KAVUNA, watanze abandi gutaha, nyuma agatahana ibihaha.

Kuva i Kuzimu ujya i kuzimu

Abonye Leta ya KAGAME idatanye n’izindi, ati sinzarenga igihango, kitazanca ku Rwanda. Ni bwo bamufunze, afunguwe arahunga. Benjamin RUTABANA ati ingobyi yampetse ntizacika imijishi. Ati nzakunda ukuri, mparanire ubutabera, ati ubwenge bwa Muntu buremanwa ubwigenge.

Ati narwanije jenoside, yahekuye aho mvuka, ati nzarwanya n’igitugu cyatewe na Kagame. Ati nari nararose, ko tuvuye mu kuzimu, ati none ingoma y’amaraso, idusubije mu kuzimu.

Nibwo yanditse igitabo cy’ibuvakuzimu n’ibujyakuzimu. Ati inganzo yo kuririmba, IMANA yandemanye, izarwanya urugomo, ubugome n’amagomerane.

Nibwo agiye mu IHURIRO ngo ry’ABASANGIRANGENDO, ryitwa RNC (Rwanda National Congress). Ese iryo HURIRO ni IHURO, cyangwa se ni IHURIZO ? Niba atari ihurizo ni ryerure rivuge ko ritamumize, ko indwara y’u Rwanda itazaba karande. Niba agihumeka, niriduhumurize, RUTABANA atahe, twemere ITAHUKA.

Indirimbo za Ben Rutabana

Bleeding
Iwanyu

Ikiganiro ku gitabo cya Benjamin Rutabana

benjamin

Umusogongero w'igitabo "Kuva i kuzimu ujya i Kuzimu"

"Imana ishimwe kuko abana b’u Rwanda batarazwe urupfu. Iyo umusizi agize ati: “Ubuzima ni bubi “, nyiramubande iramusubiza iti : « Ririmba ». Niyo mpamvu mpora ndirimba kuva nkivuka. Abacu barabizi ndetse bakunda indirimbo zanjye....

...Inganzo yanjye sinzayitatira, niyo naba ngiye gupfa. Imana izakurinde ingoyi n’uburoko, waba uririmba cyangwa utaririmba. Ibibazo bigwira abagabo, ariko Imana izakurinde kuba mu bibazo nk’ibindaza amajoro..." p.19

Gura ebook Gura igitabo

TABARA RUTABANA TABARIZA RUTABANA.

Hashize igihe, umubyeyi, umutware, umuvandimwe, inshuti, Ben Rutabana aburiwe irengero. www.freebenrutabana.com na #FREEBENRUTABANA ni uburyo byashyizweho, mu rwego rwo gusaba ubishoboye wese gufasha mu gikorwa cyo gutabara, gushakisha Ben Rutabana ngo agaruke mu be bidatinze. Uwiteka aguhe umugisha wowe,uwuriwe wese uzagira urahare muri iki gikorwa cy’ubutabazi.

Watera inkunga ute? Mu buryo bw’ingeli nyinshi, mu nzego no mu ntera z’amagambo yitabana, n’amabango y’inganzo ngali, nk’aya BEN RUTABANA badateze kudutabana. nta jisho rigaya inkunga: yaba ibitekerezo, yaba amasengesho, cyangwa se n’amasenge. Inkunga iyo ari yo yose, izadukura mu rujijo rw’irengero rya BEN, nk’umuntu ugira urukundo ruhebuje, byiyongeraho ko afite umuryango n’abana. Dufashe umuryango we mu buryo bufatike mu rwego rwo kumushakisha.

Tanga inkunga